Voorstelling

Voor wie?

 • Personen met (een vermoeden van) een beperking:
  • een verstandelijke beperking  (licht, matig, ernstig, diep)
  • motorische beperking
  • niet-aangeboren-hersenletsel (NAH)
  • autisme (ASS)
  • sensoriële beperking (auditief en/of visueel)
  • een goedkeuring van het VAPH is niet nodig

al dan niet in combinatie met een gedrags- en/of emotionele stoornis, psychiatrische, verslavings-, justitiële problematiek, …

 • Leeftijd: vanaf 16 jaar tot 65 jaar.

Mensen die ouder zijn dan 65 jaar dienen reeds ingeschreven te zijn bij het VAPH.

Regio:

van Zulte tot Zelzate(zie folder)

Aanbod RTH

Drie modules voor cliënten:

·         Begeleiding

. Mobiel/Ambulante ondersteuning

Een begeleider kan je ondersteunen op alle mogelijke levensdomeinen. Dit is zeer afhankelijk van je vragen en noden.  De begeleider verplaatst zich naar jou of gaat samen met jou naar een dienst of jij verplaatst je naar de dienst waar de begeleider werkt.

Frequentie: 36 mobiele contacten (begeleider komt tot bij jou) per kalenderjaar of 51 ambulante begeleidingen (jij komt tot op het bureau).

Een contact is een ondersteuningsmoment van 1 tot 2 uur.

. Begeleid werk

Een jobcoach zoekt voor jou naar een werkpost, volgt het verder mee op, onderhandelt,…

Frequentie: 36 mobiele contacten per kalenderjaar

·         Dagopvang

Dagopvang richt zich tot personen die op zoek zijn naar aangepaste dagbesteding in een dagcentrum.

Frequentie: 91 volle dagen of 45 halve dagen per kalenderjaar.

·         Verblijf of nachtopvang

Verblijf biedt de mogelijkheid tot overnachting met aangepaste ondersteuning.

Frequentie: maximaal 61 nachten per kalenderjaar.

De frequenties gelden indien men gebruik maakt van één bepaalde module. De persoon kan ook de drie mogelijkheden tegelijkertijd gebruiken en dus een combinatie maken, maar dan worden de frequenties herberekend.

1 module voor ondersteuners/hulpverleners:

. Outreach

Via outreach delen we onze kennis en ervaring die we hebben opgebouwd op vlak van specifieke vragen en noden van personen met een (vermoeden van) beperking
De outreach kan eenmalig gebeuren of deel uitmaken van een proces
VOOR WIE ?
Iedereen die ondersteuning biedt aan personen met een beperking:
 • netwerkleden
 • mantelzorgers, vrijwilligers
 • hulpverleners uit de reguliere sector (thuiszorg, wijkgezondheidscentra, OCMW, CAW, …)
 • hulpverleners uit de VAPH sector
 • hulpverleners uit sector overschrijdende organisaties ( bejaardenzorg, bijzondere jeugdzorg, psychiatrie, verslavingszorg,…)

Kostprijs: (de bedragen zijn onderhevig aan de indexering)

 • Begeleidng: 5, 20 euro per contact
 • Dagopvang: 9,60 euro per dag
 • Verblijf: 24,14 euro per nacht
 • Outreach: 5,20 euro + kilometervergoeding

​Hoe aanmelden?

Tel: 09/233.2​4.96 of 0490/56.31.70

Mail: info@rthgrootgent.be