Intro…

RTH Groot-Gent was een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die allen erkend zijn door het VAPH: OBRA|BAKEN vzw​ en Den Dries vzw.

Door de fusie van deze 2 organisaties tot Voluit, is er geen specifieke aparte RTH werking meer actief de werking van RTH Groot Gent wordt integraal deel van de werking van Voluit.


Met een samengesteld team bieden we mobiel/ambulante ondersteuning aan personen met een beperking of een vermoeden van een beperking.

Wat RTH inhoudt volgens het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap lees je hier​.